LCĐ KHOA NGOẠI NGỮ HƯỞNG ỨNG NĂM THANH NIÊN 2011Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2009

Dịch bài hát: A little love (fiona Fung)

A little love (Fona Fung) (Click vào tên bài để xem video)

Greatness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea

A little love,little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something.these are our memories

You make me cry, make me smile
make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye

You make me cry, make me smile
make me feel the joy of love
Oh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
oh i love you

[repeat#]

Yes I do ,I always do

Make me cry, make me smile
make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye

[repeat#]

To be with you, oh i love you

Lời dịch tiếng Việt

lớn lao như anh
nhỏ bé như em
anh chỉ cho em thấy những điều sâu như biển cả

một chút tình yêu, một cái hôn nhẹ
một cái ôm nhẹ nhàng, một món quà nhỏ
tất cả những thứ nhỏ bé đó chính là kí ức của chúng mình

anh khiến em khóc
làm cho em cười
làm cho em cảm nhận được tình yêu chân thành
ban luôn ở cạnh bên em
em không bao giờ muốn nói lời tạm biệt

anh khiến tôi khóc
làm cho em cười
làm cho em cảm nhận được niềm vui của tình yêu
oh muốn ôm hôn anh làm sao
cảm ơn anh vì tình yêu anh luôn dành cho em
em yêu anh

"lặp lại đoạn trên"

em yêu anh, mãi mãi yêu anh

"anh khiến e, khóc
...........................

em yêu anh"

chỉ với riêng anh, em yêu anh...!!!!

8 nhận xét:

Nặc danh,  09:19 Ngày 12 tháng 06 năm 2009  

ko hay cho lam ,minh nhan xet zay thoi >_<

Mr PVL 09:22 Ngày 12 tháng 06 năm 2009  

Uh, các bạn có bản dịch hayhown thì đăng lên cùng chia sẻ. Dịch là môn ko có đáp án mà.

Nặc danh,  12:54 Ngày 12 tháng 06 năm 2009  

From: em bé bỏng:
bài này hay kinh khủng >:D<
ai có bài nào hay tương tự làm ơn send cho em vs nhé! em thks nhìu nhìu lắm!
liên lạc vs em theo: em_tho2101@yahoo.com
P/S: please :):)

Nặc danh,  13:30 Ngày 24 tháng 07 năm 2009  

insane insane

Mr PVL 13:39 Ngày 24 tháng 07 năm 2009  

Sao bạn nào nặc danh mà lại nhận xét bất lịch sự thế? cái gì mà insane insane? Ko phải là "điên điên" sao? Bạn bảo ai điên vậy?

Nặc danh,  16:30 Ngày 04 tháng 08 năm 2009  

insane insane

Nặc danh,  16:47 Ngày 04 tháng 08 năm 2009  

bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs6bs60bs60bs600bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60bs60

Nặc danh,  23:03 Ngày 28 tháng 10 năm 2009  

bài hát thật là ý nghĩa ,mình rất thích hum sau sinh nhật a ấy mình sẽ hát tặng

Đăng nhận xét

Địa chỉ Blog này được Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ sử dụng chính thức từ tháng 12/2008.
Mọi chi tiết xin liên hệ thư điện tử ngoaingusp2@gmail.com